אודות About

צור קשר

ייעוץ ארגוני

מהו הגורם המשמעותי ביותר בארגון? הגורם האנושי !

מה התרבות הארגונית של הארגון שלך ?

האם הגורם האנושי מהווה נכס לארגון או נטל ?

  תחומי הייעוץ הארגוני :
 • המבנה הארגוני:  סגנון , פונקציות , היררכיה , פונקציות קו ופונקציות מטה , תקשורת ארגונית
 • הגדרות תפקיד :  תחומי אחריות , סמכויות , עיסוקים , מדדי ביצוע
 • נהלים :  עריכת נהלים ארגוניים , תפעוליים , פיננסיים
 • פתוח ארגוני :  שינויי תפישה , פתוח תרבות ארגונית
 • פתוח מנהלים ועובדים
 • הארגון הלומד:  הדרכה והכשרת מנהלים ועובדים

ניהול האיכות

 • הסמכה ותחזוקת מערכת הבטחת איכות ISO 9001:2000
 • הסמכה ותחזוקת תו תקן למוצר
 • הסמכה ותחזוקת מערכות איכות הסביבה: התו הירוק , ISO 14000
 • שיפור ביצועים:   יישום פעולות מתקנות ומונעות
 • יישום תהליך השיפור המתמיד

 

 

 

 

 

לוגיסטיקה

 • ארגון מערכות רכש , קניינות ואספקה
 • ארגון מחסנים : קבלה , הסגר , בתהליך , הפצה
 • ארגון מערכות ליקוט והכנת משלוחים
 • ארגון מערכות הפצה
 • יישום מערכות מידע WMS לניהול ממוחשב של רצפת המחסן
 • הפעלת קבלני משנה
 • הפעלת מיקור חוץ Outsourcing
 • ניהול לוגיסטי
 • מדדים לוגיסטיים

ניהול פרויקטים

 • ארגון מערכת ניהול פרויקטים
 • עיצוב מדדים להצלחת פרויקט: איכות , לוח זמנים , עלות
 • אפיון הפרויקט:פעילויות , קדימויות
 • תכנון לוח זמנים של הפרויקט
 • תכנון משאבים לפרויקט
 • תכנון פיננסי של הפרויקט :תמחיר , תקציב ותזרים
 • ניהול מערכת הידע של הפרויקט
 • ניהול התכולה
 • ניהול התצורה
 • ניהול האינטגרציה
 • ניהול סיכונים
 • יישום מערכות מידע MS Project

ניהול פיננסי

 • תמחיר תקן: הקמה , הפעלה תחזוקה ועדכון של מערך תמחיר תקן
 • תמחיר ביצוע: הקמה , הפעלה תחזוקה ועדכון של מערך תמחיר ביצוע , ניתוח סטיות
 • תקציב :הקמה והפעלת מערך תקציבי , תכנון תקציב ובקרה תקציבי
 • תזרים:תכנון תזרים מזומנים , מערך בקרה תזרימית
 • מוקדים תמחיריים:מרכזי רווח , מוקדי עלות
 • דו"חות כספיים :ניתוח דו"חות כספיים מאזן ודו"ח רווח והפסד
 • מדדים פיננסיים:ניתוח מדדים פיננסיים
 • נקודת איזון:חישוב וניתוח נקודת איזון מפעלית / מחלקתית / צוותית
 • ניתוח כדאיות השקעות
 • חוות דעת כלכלית , אומדן נזקים
 • תוכנית עסקית
אודות
ייעוץ אסטרטגי
תוכנית עסקית
יזמות עסקית
עסקים קטנים ובינוניים
מערכות מידע
שיפור ביצועים
התייעלות תקינה הנדסית
תמרוץ עובדים ומנהלים
ייעוץ ארגוני
הבטחת איכות
לוגיסטיקה
ניהול פרויקטים
ניהול פיננסי
מאמרים
קישורים